STÁLE PŘIJÍMÁME
 děti od jednoho roku.

p ř i j Ď t e   s e  nezávazně  p o d í v a t   
Těšíme se na vás a vaše děti  
prvním krokem je domluva na telefonu 792 869 186

Dětská skupina

Lvíček

Dětská skupina Lvíček je založena roku 2022 spolkem Dětské centrum Naděje z. s. a  je dobrovolnou nevládní, nepolitickou organizací     sdružující fyzické  osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Spolek byl založen za účelem naplňování společného zájmu, podpory a rozvíjení smysluplného trávení volného času pro děti.
Hlavním cílem Spolku je poskytovat prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání, výchovy a sportu.  Podporovat, podněcovat a rozvíjet smysluplné trávení volného času pro děti, mládež a jejich rodinné příslušníky. Dalším cílem Spolku je slaďování rodinného a pracovního života,     podporování a vytváření rovných podmínek žen a mužů v zaměstnání v oblasti zakládání a provozování dětských skupin, firemních školek na územní České republiky.

Hlavní body naší Dětské skupiny

image

individuální přístup

 individuální přístup ke každému dítěti na základě jeho potřeb
- lehký průběh adaptačním procesem
- vést děti ke sportu, pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu


image

 -vést děti k respektu k sama sobě, ke druhým a k přírodě
- nabídnout dětem aktivity přiměřené jejich věku a potřebám
- nabídnout dětem bezpečné, laskyplné a rodinné zázemí pro pocit bezpečí

image

zpětná vazba je důležitá

 denní komunikace s rodiči
- vytváření společných údálostí pro děti, rodiče a pečující osoby
- časová flexibilita pro rodiče

informace pro rodiče

Děti přijímáme v průběhu celého roku. Denní kapacita zařízení je 12 dětí. Přijímáme děti od 1 roku.
Provoz zařízení je od 6.30 – 16.00hod, v tomto čase může dítě DS navštěvovat. Pro nástup nemáme žádné speciální požadavky. O děti pečuje kvalifikovaný personál. Možná přítomnost rodiče na první návštěvě dítěte v zařízení.

Před první návštěvou si prosím připravte odpovědi na tyto otázky:

- Jak doma dítě oslovujete (jak mu nejčastěji říkáte)?
- Je Vaše dítě zvyklé na odpolední odpočinek ?
- Při kterých činnostech vyžaduje zvláštní péčí?
- Jak je Vaše dítě samostatné v sebeobsluze: oblékání, osobní hygieny, stolování, pitného režimu?
- Co by měla ještě pečující osoba vědět (plačtivost, trucovitost...)?
- V čem vyniká?
- Umí vyjádřit svá přání?
- Má oblíbenou hračku nebo hru?
 - Je zvyklé hrát si s dětmi?
- Preferuje pravou - levou ruku?
 - Má vadu řeči?
- Je v péči logopeda?

image

co si vzít sebou

Přezůvky, pyžamo, pláštěnka, holínky, oblečení vhodné na ven + náhradní oblečení. Pokud dítě nosí pleny, bude potřeba balení plen a vlhčené ubrousky. Popřípadě plyšový mazlíček či hračka. Všechny věci by měli mít děti podepsané.
Dobrovolné: toaletní papír a papírové kapesníky.

Vaše děti vám vzkazují toto desatero:

Maminko, tatínku, dědečku:
1. Pokuste se mě do Lvíčka přivést včas a včas mě ze skupinky i vyzvedněte.
2. Pokud zjistíte, že mě nestíháte přivést nebo vyzvednout, zavolejte tetě.
3. Řekněte mi, kdy si pro mě přijdete a hlavně to prosím dodržte.
4. Kupte mi bačkůrky, které si budu moct sám obout, a nebude to pro mě moc složité. Podporujte mě
 v samostatnosti.
5. Nedávejte mi do Lvíčka žádné malé předměty nebo hračky, stačí mi jedna, se kterou budu spinkat.
6. Neposílejte mě do Lvíčka, když jsem nemocný(á), nebo mi není dobře. Mohl(a) bych nakazit ostatní děti     a tety
 a byl bych nešťastný(á).
7. Když budu mít narozeniny, můžete pro mé kamarády přinést něco dobrého - domluvte se s tetou.
8. Podepište mi všechny moje věci, aby se mi neztratily a tety věděly, že jsou moje.
9. Čtěte pozorně informace v aplikaci Twigsee ve svém mobilu.
 10. Pochvalte mě a motivujte mě za zvládnutý pobyt v dětské skupině.